(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

De Rasji Kring

Tot de activiteiten van het Karl Barh Centrum behoorde de Rasjikring die sinds 1970 wekelijks doorging onder de deskundige (bege)leiding van Jan Nijs Sr. Later werd de bijeenkomst bij hem thuis georganiseerd, op maandag-avonden. De Rasji Kring bestaat nu nog steeds en is één van de vele culturele verenigingen in Genk. In de kring wordt Hebreeuws geleerd, wordt het Oude Testament in het Hebreeuws en andere Oosterse talen gelezen, en wordt het commentaar van de joodse middeleeuwse geleerde Rasji bestudeerd.

Het Oude of het Eerste Testament wordt door de joden Tenach genoemd naar de eerste letters van de drie delen: T van Thora (wet), N van Neviïm (profeten) en Ch van Chetuvim (geschriften). Het Oude of Eerste Testament en het Nieuwe of Tweede Testament vormen samen de christelijke bijbel. Christenen beschouwen hem als de openbaring, het woord van God. Zo zoeken hoe ze de bijbelse boodschap gestalte kunnen geven in hun dagelijks leven. Sommigen leerden Hebreeuws om het Oude Testament en de rabbijnse geschriften in de oorspronkelijke taal (het Hebreeuws) te kunnen lezen en bestuderen. Want wie het Nieuwe Testament wil begrijpen, moet het Oude doorgronden. Beide zijn joods en de grondlegger van het christendom is Jezus, Christus of Messias genoemd, die ook een jood was.

 

Rond 200 na Christus verzamelden de joodse geleerden, de rabbijnen, de mondelinge overleveringen die ze neerschreven in de Misjna. Deze bestaat uit 63 traktaten of thema’s. Vervolgens discussieerden de rabbijnen hierover in hun leerscholen en maakten verslagen van deze discussies (Gemara). Tenslotte werden beiden (Misjna en Gemara) gebundeld in de Talmoed. De Pirqe Avoth is het enige hoofdstuk in de Talmoed, zonder Gemara op het Misjnahoofdstuk. Het is ook het enige hoofdstuk van de Talmoed dat in de synagoge wordt voorgedragen.

 

De link met het jodendom (de wortels van het Christendom) bracht dominee Jan Nijs Sr. ertoe de Rasji Kring op te richten. In deze studiekring werd Hebreeuws geleerd, werden het Oude Testament en andere joodse teksten (o.a. de Dode-Zeerollen*) in het Hebreeuws gelezen en bestudeerd, en werden rabbijnse commentaren op de bijbel bekeken. Deze kring is genoemd naar de middeleeuwse joodse rabbijn Salomo Jitschaki (1040-1105), beter bekend onder de naam Rasji. In het Franse Troyes stichtte hij een school die zeer veel leerlingen trok. Hij is de belangrijkste en meest gelezen joodse commentator van de Bijbel en de Talmoed. Rasji heeft commentaren geschreven op vrijwel de gehele tenach (Oude Testament). Zijn Pentateuchcommentaar werd het meest geliefde joodse volksboek en was het eerste gedrukte Hebreeuwse boek (1475). Doordat Rasji tal van woorden en vaak hele zinnen in het Frans weergeeft en verklaart, is zijn werk tevens een uiterst waardevolle bron voor de bestudering van het Oud-Frans. Dominee Jan Nijs Sr. leidde de bijeenkomsten van de Rasji Kring en hij bracht de Midrasjim (joodse hervertellingen van bijbelverhalen) en de Talmoed (in Hebreeuws en vertalingen) aan. Andere leden waren Nico Schepers, Jan Nijs Jr., Roger Quintens en Arseen de Kesel.

 

Dominee Jan Nijs Sr. bracht in De Brug jarenlang een maandelijkse aflevering van deze studie. Dit leidde in samenwerking met het Leerhuis in de synagoge van Meerssen (Nederlands-Limburg) tot het boek "Perikopen van (de) Vaderen" (ds. Jan Nijs Sr., 2007). Het boek werd in juni 2007 door de Vlaamse Bijbelstichting besproken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wil je zelf graag de Dode-Zeerollen eens lezen? Dat kan nu digitiaal. In 1947 vond een Israëlische geitenherder bij toeval 900 perkamenten rollen in een grot bij Qum’ran, aan de Dode Zee. Sinds eind september 2011 staan vijf van de ongeveer negenhonderd Dode Zee-rollen online in de vorm van afbeeldingen. Je kunt via http://dss.collections.imj.org.il de originale afbeeldingen samen met de Engelstalige vertalingen bekijken. Het gaat om het Bijbelboek Jesaja, de Tempelrol, de Oorlogsrol, de Gemeenschapsregel en de Bespreking van Habakuk.

DSC05664.JPG

Johanneskerk, protestantse kerk Genk, protestantse kerk Limburg, Jan Nijs, perikopen van de vaderen Johanneskerk, protestantse kerk Genk, protestantse kerk Limburg, Jan Nijs, perikopen van de vaderen

Perikopen - folder

Johanneskerk, protestantse kerk Genk, protestantse kerk Limburg, Jan Nijs, perikopen van de vaderen Johanneskerk, protestantse kerk Genk, protestantse kerk Limburg, Jan Nijs, perikopen van de vaderen
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>